linkedin facebook linkedin facebook nod32

PaskalABCda Begin bo`yicha misollar

Muallif: Faxriddinov Sh.

Qo`shilgan sana: 2015-02-13

PaskalABCda Begin bo`yicha misollar

program begin_1;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Uchburchak tomoni bn uning perimetrini aniqlash dasturi
uses crt;
var a,p :integer;
begin
writeln ('Tomonni kiriting:');
write ('a='); read (a);
p:=4*a;
writeln (' Perimetr ' ,p, ' ga teng ');
end.

program begin_2;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Uchburchak tomoni bn uning yuzini aniqlash dasturi
uses crt;
var a,s :integer;
begin
writeln ('Tomonni kiriting:');
write ('a='); read (a);
s:=sqr(a);
writeln (' Yuza ' ,s, ' ga teng ');
end.

program begin_3;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Tortburchak tomoni a va b bn uning yuzi va perimetrini aniqlash dasturi
uses crt;
var a,b,s,p :integer;
begin
writeln (' Tortburchak tomonlarini kiriting:');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
s:=a*b;
p:=2*(a+b);
writeln (' Yuza ' ,s, ' va perimetri ' ,p, ' ga teng ');
end.

program begin_4;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Aylana diametri bn uzunligiuni aniqlang
uses crt;
var d,l:real;
begin
writeln (' Aylana diametrini kiriting:');
write ('d='); read (d);
l:=pi*d;
writeln (' Aylana uzunligi ' ,l, ' ga teng ');
end.

program begin_5;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Kub tomoni bn uning yuzi va hajmi aniqlash dasturi
uses crt;
var a,s,v:real;
begin
writeln (' Kub tomonini kiriting:');
write ('a='); read (a);
s:=6*sqr(a);
v:=exp(3*ln(a));
writeln (' Kub yuzi ' ,s, ' va hajmi ' ,v, ' ga teng ');
end.

program begin_6;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Parallelogramm tomonlari a,b,c bn uning yuzi va hajmi aniqlash dasturi
uses crt;
var a,b,c,s,v:real;
begin
writeln (' Parallelogram tomonlarini kiriting:');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
write ('c='); read (c);
s:=2*(a*b+a*c+b*c);
v:=a*b*c;
writeln (' Parallelogramm yuzi ' ,s, ' va hajmi ' ,v, ' ga teng ');
end.

program begin_7;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Aylana radiusi bn uzunligini aniqlash dasturi
uses crt;
var r,l:real;
begin
writeln (' Aylana radiusini kiriting: ');
write ('r='); read (r);
l:=2*pi*r;
writeln (' Aylana uzunligi ' ,l, ' ga teng ');
end.

program begin_8;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a va b bn orta arifmetik aniqlash dasturi
uses crt;
var a,b,x:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
x:=(a+b)/2;
writeln (' Bu sonlar orta arifmetigi ' ,x, ' ga teng ');
end.

program begin_9;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a va b bn orta geometrigini aniqlash dasturi
uses crt;
var a,b,x:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
x:=sqrt(a*b);
writeln (' Bu sonlar orta geometrigi ' ,x, ' ga teng ');
end.

program begin10;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a va b bn yigindi kopaytma va har biri kvadrati
uses crt;
var a,b,x,y,a1,b1:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
x:=a+b;
y:=a*b;
a1:=sqr(a);
b1:=sqr(b);
writeln (' Bu sonlar yigindisi ' , x , ' ga teng ');
writeln (' Bu sonlar kopaytmasdi ' , y , ' ga teng ');
writeln (' Birinchi son kvadrati ' , a1 , ' ga teng ');
writeln (' Ikkinchi son kvadrati ' , b1 , ' ga teng ');

end.

program begin11;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a va b bn yigindi kopaytma va har biri moduli
uses crt;
var a,b,x,y,a1,b1:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
x:=a+b;
y:=a*b;
a1:=abs(a);
b1:=abs(b);
writeln (' Bu sonlar yigindisi ' , x , ' ga teng ');
writeln (' Bu sonlar kopaytmasdi ' , y , ' ga teng ');
writeln (' Birinchi son moduli ' , a1 , ' ga teng ');
writeln (' Ikkinchi son moduli ' , b1 , ' ga teng ');

end.

program begin12;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Togri burchakli uchburchak katetlari a va b bn gipotenuza va perimetrni
uses crt;
var a,b,c,p:real;
begin
writeln (' Uchburchak katetlarini kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
c:=sqrt(sqr(a)+sqr(b));
p:=a+b+c;
writeln ( ' Gipotenuza ' ,c, ' ga teng ' );
writeln ( ' Perimetr ' ,p, ' ga teng ' );
end.

program begin13;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:r1 r2 bn har biri yuzalari va orasidagi yuza aniqlansin
uses crt;
var r1,r2,s1,s2,s3:real;
begin
writeln (' Radiuslarni kiriting: ');
write ('r1='); read (r1);
write ('r2='); read (r2);
s1:=pi*sqr(r1);
s2:=pi*sqr(r2);
s3:=abs(pi*(sqr(r1)-sqr(r2)));
writeln ( ' Birinchi yuza ' ,s1, ' ga teng ' );
writeln ( ' Ikkinchi yuza ' ,s2, ' ga teng ' );
writeln ( ' Orasidagi yuza ' ,s3, ' ga teng ' );
end.

program begin14;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:l bn r va s ni aniqlang
uses crt;
var r,s,l:real;
begin
writeln (' Uzunlikni kiriting: ');
write ('l='); read (l);
r:=l/(2*pi);
s:=sqr(r)*pi;
writeln ( ' Radiusi ' ,r, ' ga teng ' );
writeln ( ' Yuza ' ,s, ' ga teng ' );
end.

program begin15;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:S bn d ni aniqlang
uses crt;
var s,r,d:real;
begin
writeln (' Uzunlikni kiriting: ');
write ('s='); read (s);
r:=sqrt(s/pi);
d:=2*r;
writeln ( ' Radiusi ' ,r, ' ga teng ' );
writeln ( ' Diametr ' ,d, ' ga teng ' );
end.

program begin16;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a va b orasidagi masofa
uses crt;
var a,b,x:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
x:=abs(a-b);
writeln ( ' Bu sonlar orasidagi masofa ' ,x, ' ga teng ' );
end.

program begin17;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a bva с bn ac va bc uzunliklari yigindisi
uses crt;
var a,b,c,x,y,z:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
write ('c='); read (c);
x:=abs(a-c);
y:=abs(b-c);
z:=x+y;
writeln ( ' ac uzunligi ' ,x, ' ga teng ' );
writeln ( ' bc uzunligi ' ,y, ' ga teng ' );
writeln ( ' ac va bc yigindi ' ,z, ' ga teng ' );
end.

program begin18;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a bva с bn. с a va b orasida ac bc kopaytma
uses crt;
var a,b,c,x,y,z:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
write ('c='); read (c);
x:=abs(a-c);
y:=abs(b-c);
z:=x*y;
writeln ( ' ac uzunligi ' ,x, ' ga teng ' );
writeln ( ' bc uzunligi ' ,y, ' ga teng ' );
writeln ( ' ac va bc kopaytmasi ' ,z, ' ga teng ' );
end.

program begin19;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:(x1 y1) (x2 y2) bn tomonlar va yuzi
uses crt;
var x1,y1,x2,y2,a,b,m:real;
begin
writeln (' Koordinatalarni kiriting: ');
write ('x1='); read (x1);
write ('y1='); read (y1);
write ('x2='); read (x2);
write ('y2='); read (y2);
a:=abs(x2-x1);
b:=abs(y2-y1);
m:=a*b;
writeln ( ' Boyi ' ,a, ' ga teng ' );
writeln ( ' Eni ' ,b, ' ga teng ' );
writeln ( ' Yuzi' ,m, ' ga teng ' );
end.

program begin20;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:(x1 y1) (x2 y2) bn orasidagi masofa
uses crt;
var x1,y1,x2,y2,m:real;
begin
writeln (' Koordinatalarni kiriting: ');
write ('x1='); read (x1);
write ('y1='); read (y1);
write ('x2='); read (x2);
write ('y2='); read (y2);
m:=sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));
writeln ( ' Masofa ' ,m, ' ga teng ' );
end.

program begin21;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:(x1 y1) (x2 y2) (x3 y3) bn perimert va yuza aniqlansin
uses crt;
var x1,y1,x2,y2,x3,y3,a,b,c:real;
begin
writeln (' Koordinatalarni kiriting: ');
write ('x1='); read (x1);
write ('y1='); read (y1);
write ('x2='); read (x2);
write ('y2='); read (y2);
write ('x3='); read (x3);
write ('y3='); read (y3);
a:=sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));
b:=sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2));
c:=sqrt(sqr(x3-x1)+sqr(y3-y1));
writeln( ' perimetr ' ,a+b+c, ' ga teng ' );
writeln( ' Yuza ' ,a*b*c, ' ga teng ' );

end.

program begin22;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a va b bn qiymatlarni almashtiring
uses crt;
var a,b:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
writeln (' Qiymat almashgandan keyin ');
writeln( ' a son ' ,b, ' ga teng ' );
writeln( ' b son ' ,a, ' ga teng ' );

end.

program begin23;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a b va с bn qiymatlarni almashtiring a-b b-c c-a
uses crt;
var a,b,c:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
write ('c='); read (c);
writeln (' Qiymat almashgandan keyin ');
writeln( ' a son a-b ' ,b, ' ga teng ' );
writeln( ' b son b-c ' ,c, ' ga teng ' );
writeln( ' c son c-a ' ,a, ' ga teng ' );
end.

program begin24;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:a b va с bn qiymatlarni almashtiring a-c c-b b-a
uses crt;
var a,b,c:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
write ('b='); read (b);
write ('c='); read (c);
writeln (' Qiymat almashgandan keyin ');
writeln( ' a son a-c ' ,c, ' ga teng ' );
writeln( ' b son b-a ' ,a, ' ga teng ' );
writeln( ' c son c-b ' ,b, ' ga teng ' );
end.

program begin25;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: x bn y ni aniqlang
uses crt;
var x,y:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('x='); read (x);
y:=3*exp(6*ln(x))-6*sqr(x)-7;
writeln( ' Funksiya qiymati ' ,y, ' ga teng ' );
end.

program begin26;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: x bn y ni aniqlang
uses crt;
var x,y:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('x='); read (x);
y:=4*exp(6*ln(x-3))-7*exp(3*ln(x-3))+2;
writeln( ' Funksiya qiymati ' ,y, ' ga teng ' );
end.

program begin27;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: a bn
uses crt;
var a,a2,a4,a8:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
a2:=sqr(a);
a4:=exp(4*ln(a));
a8:=exp(8*ln(a));
writeln( ' Sonning kvadrati ' ,a2, ' ga teng ' );
writeln( ' Sonning tortinchi darajasi ' ,a4, ' ga teng ' );
writeln( ' Sonning sakkizinchi darajasi ' ,a8, ' ga teng ' );
end.

program begin28;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: a bn
uses crt;
var a,a2,a3,a5,a10,a15:real;
begin
writeln (' Sonlarni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
a2:=sqr(a);
a3:=exp(3*ln(a));
a5:=exp(5*ln(a));
a10:=exp(10*ln(a));
a15:=exp(15*ln(a));
writeln( ' Sonning kvadrati ' ,a2, ' ga teng ' );
writeln( ' Sonning uchinchi darajasi ' ,a3, ' ga teng ' );
writeln( ' Sonning beshinchi darajasi ' ,a5, ' ga teng ' );
writeln( ' Sonning oninchi darajasi ' ,a10, ' ga teng ' );
writeln( ' Sonning on beshinchi darajasi ' ,a15, ' ga teng ' );
end.

program begin29;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: a gradusda bn uni r radianga otkazing
uses crt;
var a,r:real;
begin
writeln (' Gradusni kiriting: ');
write ('a='); read (a);
r:=(a*pi)/180;
writeln (' Radian ' ,r, ' ga teng ') ;
end.

program begin30;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: r radian bn gradusga otkazing
uses crt;
var a,r:real;
begin
writeln (' Radianni kiriting: ');
write ('r='); read (r);
a:=(180*r)/pi;
writeln (' Gradus ' ,a, ' ga teng ') ;
end.

program begin31;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: Tf farangeytda bn Ts ga otkazing
uses crt;
var Tf,Ts:real;
begin
writeln (' Farangeytni kiriting: ');
write ('Tf='); read (Tf);
Ts:=((Tf-32)*5)/9;
writeln (' Selsiy ' ,Ts, ' ga teng ') ;
end.

program begin32;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: Tf farangeytga otkazing Ts bn
uses crt;
var Tf,Ts:real;
begin
writeln (' Selsiyni kiriting: ');
write ('Ts='); read (Ts);
Tf:=(9*Ts+160)/5;
writeln (' Farangeyt ' ,Tf, ' ga teng ') ;
end.

program begin33;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: x a turadi y qancha turadi
uses crt;
var x,a,y,m:real;
begin
writeln (' Konfet qancha kg kiriting ');
write ('x='); read (x);
writeln (' Jami narxni kiriting ');
write ('a='); read (a);
writeln ( 'Qancha konfet olasiz ');
write ('y='); read (y);
m:=(a*y)/x;
writeln ( ,y, ' kg konfet narxi ' ,m, ' ga teng ') ;
end.

program begin34;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: x a turadi y b turadi 1 kg qancha turadi
uses crt;
var x,a,b,y:real;
begin
writeln (' Konfet qancha kg kiriting ');
write ('x='); read (x);
writeln (' Jami narxni kiriting ');
write ('a='); read (a);
writeln ( 'Shokolad qancha kg kiriting ');
write ('y='); read (y);
writeln (' Jami narxni kiriting ');
write ('b='); read (b);
writeln ( '1 kg konfet narxi ' ,a/x, ' ga teng ') ;
writeln ( '1 kg shokolad narxi ' ,b/y, ' ga teng ') ;
end.

program integer1;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: v qayiq tezligi u oqim tezligi t1 borib t2 qaytsa yol
uses crt;
var v,u,t1,t2,s1,s2,s3:real;
begin
writeln (' Qayiq va oqim tezligini kiriting ');
write ('v='); read (v);
write ('u='); read (u);
writeln (' Borish va qaytishga ketgan vaqtlarni kiriting ');
write ('t1='); read (t1);
write ('t2='); read (t2);
s1:=(v+u)*t1;
s1:=(v-u)*t2;
s3:=s1+s2;
writeln ('s1=' ,s1);
writeln ('s2=' ,s2);
writeln ('s3=' ,s3);
end.

2047 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений