linkedin facebook linkedin facebook nod32

PaskalABCda Integer bo`yicha misollar,

Muallif: Faxriddinov Sh.

Qo`shilgan sana: 2015-02-13

PaskalABCda Integer bo`yicha misollar

program integer_1;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Santimetr bn undagi metrlar butun qismi aniqlash
// DIV butun qism
uses crt;
var sm,m :integer;
begin
writeln (' Santimetrni kiriting: ');
write ('sm='); read (sm);
m:=sm div 100;
writeln (' Metr butun qismi ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_2;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: massa kg bn undagi tonnalar butun qismi aniqlash
// DIV butun qism
uses crt;
var kg,t :integer;
begin
writeln (' Kilogrammni kiriting: ');
write ('kg='); read (kg);
t:=kg div 1000;
writeln (' Tonna butun qismi ' ,t, ' ga teng ');
end.

program integer_3;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: bit bi bn undagi baytlar butun qismi aniqlash
// DIV butun qism
uses crt;
var bi,ba:integer;
begin
writeln (' Bitlarni kiriting: ');
write ('bi='); read (bi);
ba:=bi div 1024;
writeln (' Bayt butun qismi ' ,ba, ' ga teng ');
end.

program integer_4;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: b uzun kesmada a kesmacha qancha joy
// DIV butun qism
uses crt;
var b,a,n:integer;
begin
writeln (' Katta va kichik uzunliklarini kiriting: ');
write ('b='); read (b);
write ('a='); read (a);
n:=b div a;
writeln (' Natija ' ,n, ' ga teng ');
end.

program integer_5;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: b uzun kesmada a joylashmagan qismi
// MOD butun qism
uses crt;
var b,a,n:integer;
begin
writeln (' Katta va kichik uzunliklarini kiriting: ');
write ('b='); read (b);
write ('a='); read (a);
n:=b mod a;
writeln (' Natija ' ,n, ' ga teng ');
end.

program integer_6;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:2 xonali son onlar va birlar xonasida sonlar
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y:integer;
begin
writeln (' Ikki xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 10;
y:=a mod 10;
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
end.

program integer_7;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:2 xonali son raqamlari yigindisi
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,m:integer;
begin
writeln (' Ikki xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 10;
y:=a mod 10;
m:=x+y;
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
writeln (' Raqamlari yigindisi ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_8;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:2 xonali son raqamlari ornini almashtiring
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,m:integer;
begin
writeln (' Ikki xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 10;
y:=a mod 10;
m:=10*y+x;
writeln (' Almashgach hosil bn son ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_9;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 3 xonali son yuzlar xonasidagi raqam
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,m:integer;
begin
writeln (' Uch xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
m:=a div 100;
writeln (' Yuzlar xonasidagi raqam ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_10;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 3 xonali son raqamlari
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,z:integer;
begin
writeln (' Uch xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 100;
y:=(a div 10)mod 10;
z:=a mod 10;
writeln (' Yuzlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,z, ' ga teng ');
end.

program integer_11;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 3 xonali son raqamlari yigindisi
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,z,m:integer;
begin
writeln (' Uch xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 100;
y:=(a div 10)mod 10;
z:=a mod 10;
m:=x+y+z;
writeln (' Yuzlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,z, ' ga teng ');
writeln (' Raqamlar yigindisi ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_12;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 3 xonali son ga teskari 123 321
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,z,m:integer;
begin
writeln (' Uch xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 100;
y:=(a div 10)mod 10;
z:=a mod 10;
m:=100*z+10*y+x;
writeln (' Yuzlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,z, ' ga teng ');
writeln (' Almashgan son ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_13;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 3 xonali son ga teskari 123 231
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,z,m:integer;
begin
writeln (' Uch xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 100;
y:=(a div 10)mod 10;
z:=a mod 10;
m:=100*y+10*z+x;
writeln (' Yuzlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,z, ' ga teng ');
writeln (' Almashgan son ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_14;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 3 xonali son ga teskari 123 312
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,z,m:integer;
begin
writeln (' Uch xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 100;
y:=(a div 10)mod 10;
z:=a mod 10;
m:=100*z+10*x+y;
writeln (' Yuzlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,z, ' ga teng ');
writeln (' Almashgan son ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_15;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 3 xonali son ga teskari 123 213
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,z,m:integer;
begin
writeln (' Uch xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 100;
y:=(a div 10)mod 10;
z:=a mod 10;
m:=100*y+10*x+z;
writeln (' Yuzlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,z, ' ga teng ');
writeln (' Almashgan son ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_16;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 3 xonali son ga teskari 123 132
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,x,y,z,m:integer;
begin
writeln (' Uch xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
x:=a div 100;
y:=(a div 10)mod 10;
z:=a mod 10;
m:=100*x+10*z+y;
writeln (' Yuzlar xonasidagi raqam ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Onlar xonasidagi raqam ' ,y, ' ga teng ');
writeln (' Birlar xonasidagi raqam ' ,z, ' ga teng ');
writeln (' Almashgan son ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_17;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 4 xonali son yuzliklar xonasidagi raqam 1234 2
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,m:integer;
begin
writeln (' Tort xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
m:=(a div 100)mod 10;
writeln (' Yuzliklar xonasidagi raqam ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_18;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol: 4 xonali son mingliklar xonasidagi raqam 1234 2
// MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var a,m:integer;
begin
writeln (' Tort xonali son kiriting : ');
write ('a='); read (a);
m:=(a div 1000);
writeln (' Mingliklar xonasidagi raqam ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_19;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:n sekund necha butun minut
//DIV butun MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var n,m:integer;
begin
writeln ( ' Sekundni kiriting : ');
write ('n='); read (n);
m:=(n div 60);
writeln (' Minutning butun qismi ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_21;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:n sekund necha butun soat
//DIV butun MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var n,m:integer;
begin
writeln ( ' Sekundni kiriting : ');
write ('n='); read (n);
m:=(n div 3600);
writeln (' Soatning butun qismi ' ,m, ' ga teng ');
end.

program integer_21;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:n sekund necha butun minut va sekund
//DIV butun MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var n,x,y:integer;
begin
writeln ( ' Sekundni kiriting : ');
write ('n='); read (n);
x:=(n div 60);
y:=(n mod 60);
writeln (' Minutning butun qismi ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Sekund esa ' ,y, ' ga teng ');
end.

program integer_22;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:n sekund necha butun soat va sekund
//DIV butun MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var n,x,y:integer;
begin
writeln ( ' Sekundni kiriting : ');
write ('n='); read (n);
x:=(n div 3600);
y:=(n mod 60);
writeln (' Soatning butun qismi ' ,x, ' ga teng ');
writeln (' Sekund esa ' ,y, ' ga teng ');
end.

program integer_24;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:Boiror n kunni qaysi kunligini aniqlang
//DIV butun MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var n,n0,n1,n2,n3,n4,n5,n6:integer;
x:boolean;
begin
writeln ( ' n chi kunni kiriting : ');
if (n mod 7=0) then n0:=n mod 7=0; n0:=Yakshanba;
writeln (' Bu kun ' ,n0, ' ga teng ');
if (n mod 7=1) then n0:=n mod 7=1; n2:=Dushanba;
writeln (' Bu kun ' ,n1, ' ga teng ');
if (n mod 7=2) then n2:=n mod 7=2; n2:=Seshanba;
writeln (' Bu kun ' ,n2, ' ga teng ');
if (n mod 7=3) then n3:=n mod 7=3; n3:=Chorshanba;
writeln (' Bu kun ' ,n3, ' ga teng ');
if (n mod 7=4) then n4:=n mod 7=4; n4:=Payshanba;
writeln (' Bu kun ' ,n4, ' ga teng ');
if (n mod 7=5) then n5:=n mod 7=5; n5:=Juma;
writeln (' Bu kun ' ,n5, ' ga teng ');
if (n mod 7=6) then n6:=n mod 7=6; n6:=shanba;
writeln (' Bu kun ' ,n6, ' ga teng ');
end.

program Bool_1;
//Tuzuvchi: FAXRIDDINOV SHERZOD
//Savol:
//DIV butun MOD bolgandagi qoldiq
uses crt;
var n,n0,n1,n2,n3,n4,n5,n6:integer;
x:boolean;
begin
writeln ( ' n chi kunni kiriting : ');
if (n mod 7=0) then n0:=n mod 7=0; n0:=Yakshanba;
writeln (' Bu kun ' ,n0, ' ga teng ');
if (n mod 7=1) then n0:=n mod 7=1; n2:=Dushanba;
writeln (' Bu kun ' ,n1, ' ga teng ');
if (n mod 7=2) then n2:=n mod 7=2; n2:=Seshanba;
writeln (' Bu kun ' ,n2, ' ga teng ');
if (n mod 7=3) then n3:=n mod 7=3; n3:=Chorshanba;
writeln (' Bu kun ' ,n3, ' ga teng ');
if (n mod 7=4) then n4:=n mod 7=4; n4:=Payshanba;
writeln (' Bu kun ' ,n4, ' ga teng ');
if (n mod 7=5) then n5:=n mod 7=5; n5:=Juma;
writeln (' Bu kun ' ,n5, ' ga teng ');
if (n mod 7=6) then n6:=n mod 7=6; n6:=shanba;
writeln (' Bu kun ' ,n6, ' ga teng ');
end.

2021 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений