linkedin facebook linkedin facebook nod32

Komp’yuter grafikasi vositalarining tasnifi

Muallif: Mengliyev Shoydullo

Qo`shilgan sana: 2014-03-23

Komp’yuter grafikasi vositalarining tasnifi va ularni ko‘llash soxalarini ajratish.


Interaktiv komp’yuter grafikasi bir necha turlarga bo‘linadi: tijorat (ish bo‘yicha), tasvirli, namoyish kiluvchi, animatsiyalovchi, muxandislik va ilmiy. Bu sinflarning xar biriga tegishli grafik vositalari asosiy xususiyatlarini ko‘rib chikamiz.


Tijorat komp’yuter grafikasi.


Axborot marketingi komp’yuter grafikasi vositalari ko‘llanishining eng keng va turli-tuman soxasidir. SHK yordamida kurilgan interaktiv grafiklar, diagrammalar, rasmlardan ko‘pincha moliyaviyikgisodiy taxlilni o‘tkazish uchun xamda rejalashtirish va marketing karorlarini kabul kilishda kulay vosita sifatida foydalaniladi. Tijorat komp’yuter grafikasining dasturiy vositalari tufayli byudjet, tovarlarning mavjudligi, pul mablaglarining xarakati, foydaning mikdorlari, foiz stavkalari, sarmoya kiritishdan daromadlar, buyurtmalar «portfeli»ning xolati xakidagi ma’lumotlarga ega xar xil interaktiv grafiklar va diagrammalarni tayyorlash mumkin.
SHuning bilan birga rakamli materialni ko‘zda ko‘rish axborotlarni o‘zlashtirishni soddalashtiradi va tezlashtiradi, uni karor kabul kiluvchi shaxsga tushunarli kiladi va ayni vaktda ko‘rsatkichlarning katta xajmlarini kiskartirilgan shaklda tasvirlashga imkon beradi, bu o‘z navbatida marketing tadkikotlari kabi soxada ma’lumotlarning axborotliligini oshiradi.
Buning ustiga xatto oddiy grafiklarni tuzish xam ancha ko‘p mexnat talab kiluvchi soxadir. Masalan, oddiy chizikli arifmetik diagrammani tuzish uchun kuyidagi xarakatlarni bajarish kerak:
a) grafikaning umumiy o‘lchovini tanlash;
b) ko‘lamli ko‘paytuvchilarni o‘klar bo‘yicha xisoblab chikish;
v) shkalalar mikdorini xisoblab chikish va o‘klarni rakamlarni ko‘yish bilan chizish;
g) xar bir nuktaning geometrik joylashgan erini (ikki ko‘rsatkichlar mikdorining kesishgan joyini) aniklash va grafik chizishni chizish.
Grafik kurilgandan keyin u marketing tadkikotlari ko‘rsatkichlari taxlilining vazifalariga javob berishi nuktai nazaridan baxolanadi. Ko‘pincha grafikning yo ko‘rinishini o‘zgartirish yoki shkalalarning boshka boshlangich mikdorlari bilan qayta kurishga to‘gri keladi.
Tijorat komp’yuter grafikasi (TKG) elektron jadvallar yoki ma’lumotlar bazalarida saklanayotgan ma’lumotlarni aks ettirish uchun xizmat kiladi. Bu sinfdagi grafik vositalar ma’lumotlarni ekranda matnli izoxlash va SHKlar ekranida kayd etilgan joylarda joylashtirilgan belgilar bilan ta’minlangan interaktiv grafiklar (gistogrammalar, diagrammalar va x.k.) ko‘rinishida bir zumda olishga imkon beradi.
Marketing vazifalarini echishda grafik vositalardan foydalanishning asosiy afzalliklari 6.10jadvalda berilgan.
Marketingda taxlilning marketing usuli jadvalli usulning davomchisi va ko‘shimchasi bo‘ladi. Jadvalni o‘kishda sezilmay kolgan narsalar grafikda ko‘rinadi, chunki u o‘rganilayotgan xodisaning yaxlit rasmini, uning umumlashtirilgan tasvirini beradi. Marketing ma’lumotlarini grafik tasvirlashda o‘rganilayotgan ko‘rsatkichlarning solishtirma ta’rifi ma’nolirok bo‘ladi, o‘rganilayotgan xodisaning rivojlanish tendensiyasi yakkolrok namoyon bo‘ladi, uning asosiy o‘zaro alokalari yaxshirok ko‘rinadi.
Grafik usullar va modellar marketing axborotlari taxlilining boshka usullaridan foydali tomonga fark kiluvchi asosiy xususiyatlari kuyidagilardir:
a) oddiylik; u tufayli ishning grafik tasviri va tegashli algoritmlari oddiy rejalash — boshkarish xodimlari uchun osonlikcha o‘zlashtiriladi va kulaydir;
b) yakkollik; unga ko‘ra, ishni boshkarish ishlab chikarish jarayonida maksaddan yoki me’yor, rejaviy ko‘rsatkichlardan chetga chikishlar, ko‘shimcha taxlil kilish va solishtirish kerak bo‘lgan rakamlar xamda so‘zlar yordamida aks ettiriluvchi xodda nisbatan goyatda tezrok va jadalrok o‘zlashtiriladi;
v) zichlik; u kichik bo‘shlikda ishlab chikarishni boshkarish jarayonining katga jixatlarini integratsiyalashgan xolda namoyon kilishga imkon beradi;
g) iktisodiylik; u shunda o‘z aksini topadiki, ushbu shart marketing bo‘yicha mutaxassislarning grafik axborotlarni tuzish bo‘yicha ko‘lda bajariladigan va ko‘p mexnat talab kilinadigan ishni bajarishdan ozod kiladi.


Marketyang tadkikotlarida interaktiv grafik vositalardan foydalanish.


Afzallik

Asosiy sabab

1

To‘gri interpretatsiyalash

Grafikda tasvirlangan ma’lumotlar marketolog tomonvdan to‘gri tushunilishi kerak, bu kabul kilinadigan karorlarni bundan keyingi ta’minlanishi maksadida grafik vositalaridan foydalanishda istalgan boshka natijalarni olish uchun muxim shart bo‘ladi.

2

Muammoni tushunish

Agar foydalanuvchi muammoni to‘gri tarzda belgilasa, grafik tasvirlarda berilgan ma’lumotlarni tushunish extimoli ancha oshadi.

3

Kabul kilinadigan karorning sifati

Agar marketolog jadvaldagi emas, balki grafikdagi axborotlarga karasa, u muammoni yaxshirok tushunishi va muvofik karorni kabul kilishi mumkin.

4

O‘zlashtirishning tezligi

Grafiklar miksoriy samaraga ega, chunki ular axborotlarni ko‘payib ketishini kamaytiradilar va inson ongi tomonidan jadvalga karaganda grafikdagi axborotlarni tezrok kabul kilishlari mumkin.

5

Karor kabul kilishning tezligi

Axborotni grafik yordamida tezrok o‘zlashtirish mumkinligi sababli, karorni tanlashga sarflanadigan vakg ancha kamayadi.

6

Axborotlarning eslab kolinuvchanligi

Grafikni jadvalga karaganda osonrok eslab kolish mumkin, shuning uchun uni marketologlar karorlar kabul kilishda keng ko‘llasa maksadga muvofik bo‘ladi. Inson xotirasida axborotlarning saklanib kolinishi darajasi 68% ortadi.

7

Menejer tomonidan beriladigan afzallik

Grafikning masofaviy jixati uni ko‘rish uchun o‘ziga jalb knluvchi kiladi. Ayrim xususiyatlar, xususan: rang, tus kabilar, grafikni tomoshabin uchun jalb kiluvchirok kiladilar.

Tijorat komp’yuter grafikasining grafik vositalarini ko‘llashning keng soxasini rivojlantirishga ko‘maklashadi. Ushbu xol The Voeing Somranu firmasining Voeing, Softkey firmasining Keu Shart, Microsoft firmasining Microsoft Shart, Misrograph firmasining Graph Plus kabi katga mikdordagi dasturiy vositalarini xamda boshka bir kator ixtisoslashtirilgan grafik vositalarni vujudga keltirgan.
MDX mamlakatlarida tijorat komp’yuter grafikasining kuyidagi grafik vositalari keng tarkalgan: Voeing, Microsoft Shart, Statgraphics, Quatro Rro, Exse1, STADIA, STATISTISA va boshkalar. Tijorat komp’yuter grafikasining Rossiya dasturiy vositalari orasida Mezozavr, KLASS-MASTER, SANI, Evrista va boshkalarni ko‘rsatish mumkin.
Iktisodiy taxlilda tijorat komp’yuter grafikasining vositalaridan foydalanishning misoli keltirilgan.Tijorat komp’yuter grafikasining dasturiy vositalarida ekran tasvirlarini rasmiylashtirishga katta e’tibor beriladi. Bu grafik vositalarning asosiy vazifasi — foydalanuvchi tomonidan ma’lumotlarni tushunib etishda ularni ko‘rgazmali grafik shakllarda tez kiritishda ayrim konunlarni aniklash uchun jarayon intensifikatsiya-lashdir. Dasturiy vositalarda tasvirlarning katta ma’nodorligiga erishish uchun grafiklarning bir necha turini ekranda bir vaktda aks ettirish imkoniyatidan foydalaniladi, bu, o‘z navbatida tasvirlarni rasmiylashtirishda turli-tumanliklarga olib keladi. Eng axamiyatli boskich — ularni nafakat grafik izoxlay olish, balki grafik tomondan aks ettirilgan ma’lumotlarni taxlil kilish xamdir. SHuning uchun ma’lumotlarning kompleksli taxlilini o‘tkazishga imkon beruvchi turli statistik usul va matematik vazifalarning mavjudligi tijorat komp’yuter grafikasi dasturiy vositalarining eng muxim o‘lchamlaridan biridir.

Foydalanuvchilar talabiga ko‘ra, tijorat komp’yuter grafikasining dasturiy vositalari kuyidagilarga ega bo‘lishi kerak:
1) marketing tadkikotlari ko‘rsatkichlarini turli-tuman nostandart shaklda takdim etish va ma’lumotlar bilan manipulyasiya kilishning keng imkoniyatlarini ta’minlashga imkon beruvchi goyatda kulay interfeysga;
2) eng ommaviy ma’lumotlar bazasini boshkarish tizimlari asosida yaratilgan o‘lchamlari bo‘yicha cheklangan xar kanday ma’lumotlarning tashki bazalariga kira olishga;
3) chikuvchi xujjatlarni yukori sifatlarda bosib chikarishga;
4) ma’lumotlarni jadvallarda xamda yaratilgan dasturlarni sozlash va taxrir kilishning kulay vositalari farkli avtomatlashtirilgan usulda ishlab chikiluvchi dasturlarni osonlik bilan tuzishga;
5) elektron jadvallarning to‘gri tuzilishini tekshirish va extimoldagi bo‘lgan xatolarni topish maksadida taftish kilishga;
6) dinamik akliy grafiklarni ko‘rish imkoniyatiga;
7) oddiy va kulay kirish tiliga;
8) yukori ishonchlilikka va boshkalarga.
Ma’lumotlar koordinatali sirtlarda ikkita koordinatali o‘kpar X va Y yoki uch o‘lchamli bo‘shlikda X,Y va Z koordinatalari yordamida aks ettirilishi mumkin.
2D turidagi grafiklarning asosiy xillari:
• doiraviy diagramma Ris
• chizikli grafik Line
• ustunli gistogramma Var
• ustunli parchali gistogramma Stacked Var
• eng kichik va eng katga mikdorlarning diagrammasi Ni-Lo»
• mintakaviy diagramma Agea
• X va Y diagrammasi X—Y
Grafiklarning bu turlarini jadvalli protsessorlarning eng kichik versiyalarida Suregsa1s 3,4(SSZ,4),
1-2-3 Lotus, relyasion turdagi MBBTlar; Ragadox va boshka ko‘plab amaliy dasturlar paketlarida xam olish mumkin. DDPning ko‘plab keyingi versiyalarida ZD turidagi uch o‘lchamli massivi — ZD Stacked uchun uch o‘lchamli grafiklari amalga oshiriladi. Bu, xususan, SS 5.0, FoxGrarh, Statgraphics 3.5, Quattro Rro 4.0, 1-2-3 (Lotus) va boshkalar kabi ADPdir.
Ancha rivojlangan grafik imkoniyatlarga ega dasturiy vositalar nafakat ma’lumotlarni aks ettirish usulini tanlash, balki tasvirning turli elementlarining ekrandagi o‘lchami, xolatini o‘zgartirish, uch o‘lchamli tasvirning xakikiy bo‘lmagan sirtini o‘zgartirishga imkon beradi; ammo ko‘shimcha imkoniyatlar foydalanuvchining grafikni shakllantirish bo‘iicha ishini murakkablashtirishga olib keladi, bu uni yaratish vaktini cho‘zib yuboradi.

4223 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений